دانشجوی نمونه

تعداد بازدید:۲۸۱۱

دانشجویان گرامی می توانند آیین نامه و فرم های انتخاب دانشجوی نمونه را از قسمت  بخشنا مه ها و فرم ها  دریافت ، مطالعه و در صورت داشتن شرایط لازم به امور دانشجویی مراجعه فرمایند .