تخلفات

تعداد بازدید:۳۶۱۹

 

« تخلفات »

تخلف به اعمالی گفته می شود که در زمان تحصیل دانشجو انجام شده و مشمول یکی از موارد زیر باشد:

الف)  جرایم عمومی 

ب)  تخلفات آموزشی و اداری

ج)  تخلفات سیاسی و امنیتی

د)  تخلفات اخلاقی

جرایم عمومی

 1. تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت
 2. اخاذی یا تطمیع برای ارتکاب جرایم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه
 3. توهین یا فحاشی یا هتک حرمت
 4. افتراء یا نشر اکاذیب
 5. ضرب و جرح 

 جعل 

 1. جعل اسناد دولتی )خارج از دانشگاه(
 2. جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه
 3. ارایه اسناد جعلی به دانشگاه 
 4. جعل اسناد دانشگاه و یا استفاده از اسناد جعلی )اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزاری(
 5. جعل عنوان 
 6. جعل یا تقلب در مقاله، تحقیق درسی، طرح پژوهشی، پایان نامه و یا رساله و ارائه آن به -دانشگاه یا دیگر مراکز علمی

سرقت 

 1. سرقت اموال غیرمتعلق به دانشگاه
 2. سرقت اموال دانشگاه یا خوابگاهیا هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دانشگاه و وابسته به آن(
 3. سرقت، خرید و فروش یا افشای سوالات یا ورقه های امتحانی 
 4. ارتشاء، کلاهبرداری، اختلاس 
 5. اخاذی یا دادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیت های حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه
 6.  اخاذی یا دادن رشوه به یکی از دانشگاهیان و یا بالعکس
 7. کلاهبرداری در دانشگاه یا از دانشجو

قتل

 1. شرکت یا معاونت در قتل عمد، غیر عمد 
 2. مباشرت، شرکت یا معاونت در ارتکاب قتل غیر عمد 
 3. نگهداری، حمل، خرید و فروش و استفاده از سلاح ) سرد وگرم(


تخلفات آموزشی و اداری 

 1. تقلب در امتحانات پایان ترم
 2. تقلب در امتحان میان ترم به هر شکلی )از قبیل: استفاده از نت، نگاه کردن به برگه دیگری، جایگزینی و ...)
 3. تقلب در تکالیف مربوط به فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف 
 4.  تقلب به صورت جایگزینی 
 5. فرستادن دیگری به جای خود در کلاس درس یا شرکت به جای دیگری در کلاس درس
 6. فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان
 7. شرکت به جای دیگری در امتحان 
 8. ارتکاب هر فعلی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا-خوابگاه شود
 9. اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم دانشگاه یا خوابگاه
 10. عدم رعایت مقررات دانشگاه 
 11. عدم رعایت مقررات خوابگاه 
 12. دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق
 13. ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت
 14. ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی
 15. ایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانت داری از اموال شخصی

تخلفات امنیتی

 1. دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها
 2. عضویت درگروهک های محارب یا مفسد یاملحد یا هواداری وانجام دادن هرعملی به نفع آنها
 3. عضویت یا هواداری از گروه های غیرقانونی منحله )گروه هایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد.(
 4. انجام اعمالی به نفع گروه های غیرقانونی
 5. فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی غیرقانونی
 6. توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی، ادیان رسمی کشور و ارتکاب اعمالی برضدنظام جمهوری اسلامی )مانند تظاهر به روزه خواری، توهین به حجاب، فحاشی و استعمال الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و ایجاد بلوا وآشوب در محیط دانشگاه یا خوابگاه

تخلفات اخلاقی

 1. استعمال مواد مخدر، اعتیادآور یا روان گردان یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش، نگهداری و توزیع این گونه موارد
 2. استفاده از مواد مخدر )یا سایر داروهای اعتیادآوریا روان گردان(
 3. اعتیاد )یا وابستگی داروییبه مواد مخدر )یا سایر داروهای اعتیادآور یا روان گردان(
 4. نگهداری، خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر )یا سایر داروهای اعتیاد آور و روان گردان
 5. تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد مخدر )یا سایر داروهای اعتیاد آور و روان گردان(
 6. همراه داشتن و یا استفاده از مشروبات الکلی
 7. خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی 
 8.  تشکیل یا مشارکت در جلسه برای استفاده از مشروبات الکلی و دعوت از دیگران 

قمار

 1. شرط بندی و بازی با آلات قمار یا غیر آلات قمار 
 2. استفاده از ابزار قمار 
 3. به کارگیری، خرید و فروش یا تکثیر و توزیع نوارهای ویدیوئی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مبتذل و مستهجن
 4. استفاده از فرآورده های صوتی و تصویری غیرمجاز، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی -تصاویر مبتذل و مستهجن.
 5. مشارکت در خرید و فروش، تکثیر و گسترش یا توزیع فرآورده های فوق 
 6. پخش تصاویر و فیلم یا مطلب غیر اخلاقی از طریق گوشی تلفن همراه و یا هر نوع -وسیله الکترونیکی دیگر، شبکه های اجتماعی به نحوی که باعث خدشه دار شدن حریم خصوصیافراد شود.
 7. تخلفات رایانه ای و الکترونیکی
 8. عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیرمتعارف یا آرایش مبتذل
 9. عدم رعایت شئون دانشجویی 
 10. ارتکاب اعمال یا رفتارخلاف منزلت دانشجویی )عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری،ایجاد درگیری و 
 11. عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم 
 12.  ایجاد مزاحمت به هر نحوی 
 13. تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع 
 14. شرکت در جلسه نامشروع 
 15. تشکیل جلسات نامشروع یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع 
 16. انجام عمل منافی عفت ) زنا، لواط یا مساحقه(
 17. استفاده از علائم و نشانه های مکاتب نوظهور یا ترویج مکاتب نو ظهور ) شیطان پرستتی و...)