مقررات ثبت نام مشمولین

تعداد بازدید:۳۵۱۵

 

شرایط نظام وظیفه جهت ثبت نام دانشجویان پسر ورودی جدید

 • جهت دارندگان کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت، رویت کارت و ارائه کپی کارت جهت درج در پرونده دانشجو الزامی است.
 • افرادی که وارد سن51 سالگی شده‌اند،جهت ثبت نام نیاز به اخذ معافیت تحصیلی و یا مجوز ندارند.
 • برای دانشجویان فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت، پیوست ب جهت اخذ معافیت تحصیلی صادر می گردد.

دانشجو دارای مدرک پیش دانشگاهی بوده و قبلاً از دانشگاه دیگری انصراف نداده باشد:

 • از تاریخ اخذ مدرک پیش دانشگاهی بیش از یک سال نگذشته باشد.
 • تبصره1: مشمولانی که در سال مشمولیت از دبیرستان فارغ التحصیل می شوند از تاریخ فراغت یکسال مهلت معرفی دارند، بطور مثال کسی که متولد 1375 می‌باشد مدرک خود را در خردادماه 1393 اخذ نموده از تاریخ فراغت یکسال مهلت معرفی دارد .
 • قابل ذکر است مشمولانی که در نیمه اول سال فارغ التحصیل می شوند تا سی شهریور سال بعد مهلت جهت معرفی دارند. (به استثناء داوطلبان آزاد که دقیقا یک سال بعد از فارغ‌التحصیلی مهلت دارند.)
 • تبصره2 : مشمولانی که در سال قبل از مشمولیت فارغ التحصیل می شوند از ماه تولد در سن مشمولیت 6ماه مهلت معرفی دارند، بطور مثال متولد 1375/03/15 که در 1392/11/30فارغ التحصیل شده است تا 1393/09/15 مهلت معرفی دارد.

 

 • پیش دانشگاهی را تا سن 22 سالگی و بصورت حضوری به اتمام رسانده باشد.
 • تبصره1: دانش آموزانی که مقطع اول دبیرستان را قبل از مهرماه 1391 شروع نموده اند تا سن 24 سالگی در مقطع پیش‌دانشگاهی مجاز می باشند.
 • تذکر مهم: دانش آموزان مشمولی که بعد از ترک تحصیل و در مهلت یکساله معرفی موفق به اخذ مدرک داوطلب آزاد شده باشند به شرط عدم غیبت، مجاز به تحصیل می‌باشند.
 •  ثبت نام دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد:
 • ارائه نامه فراغت از تحصیل به ناجا از واحد دانشگاهی کارشناسی
 • بیشتر از یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو نگذشته باشد.
 • معدل مقطع کارشناسی نباید کمتر از 12 باشد.

 

 •      دانشجو انصرافی از واحد دانشگاهی دیگری باشد :
 • دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند، در طول دوره های تحصیلی(از دیپلم تا دکترا) فقط یکبار مجاز به انصراف می باشند - ملاک یکبار انصراف از تاریخ 1390/08/22 به بعد بوده و افرادی که قبل از این تاریخ انصراف داده باشند جزء یکبار انصراف آنان محسوب نخواهد شد.
 • ارائه فرم انصراف از تحصیل به ناجا از واحد دانشگاهی قبلی الزامی است.
 • بیشتر از یک سال از تاریخ انصراف از تحصیل نگذشته باشد.
 • مشمولانی که بواسطه انصراف مدرک معادل فراغت در مقطع پایین تر را دریافت می‌کنند مجاز به تحصیل مجدد تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم نبوده، مگر اینکه مدرک فراغت اخذ شده، معادل سنوات مجاز به تحصیل همان مدرک باشد که در اینصورت حسب مورد می توانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته یا ارشد ناپیوسته شروع به تحصیل نمایند.
 • در صورتی که سنوات قانونی دانشجو به اتمام رسیده باشد وی مجاز به انصراف در سنوات ارفاقی یا مهلت معرفی جهت شروع به تحصیل مجدد نمی‌باشد، به عبارت دیگر مشمولان فقط در طول مدت مجاز به تحصیل هر مقطع، مجاز به انصراف و شروع به تحصیل مجدد می باشند و در صورت انصراف در سنوات ارفاقی یا مهلت معرفی مجاز به تحصیل مجدد نخواهند بود.
 • فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی صرفاً مجاز به ادامه تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر می باشند به‌عنوان مثال کاردانی به کارشناسی.
 •  مشمولان مجاز به تحصیل مجدد در مقاطعی که قبلاً از آن فارغ التحصیل شده اند، نمی‌باشند.
 • سربازان حین خدمت در صورتی که در مقاطع کارشناسی و بالاتر پذیرفته شوند بشرط نداشتن غیبت با اخذ گواهی قبولی از دانشگاه پذیرفته شده به پلیس 10مراجعه نموده و پس از اخذ گواهی ترخیص از یگان و ثبت سوابق خدمت در سیستم توسط پلیس 10، با دریافت فرم "پیوست‌ب" به دفاتر پلیس 10 جهت صدور معافیت تحصیلی مراجعه می نمایند.
 • تبصره1: ترخیص سربازان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.
 • تبصره2: تحصیل همزمان با خدمت  مجاز نمی باشد.

- متعهدین به خدمت در صورت ارائه گواهی موافقت از نهاد یا سازمانی که نسبت به آن متعهد هستند می توانند در دانشگاه ثبت نام نموده و نیاز به اخذ معافیت تحصیلی ندارند.

- دانشجویان ورودی سال1390 و بعد از آن در صورت استفاده از سنوات ارفاقی برای اتمام تحصیل، اجازه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را ندارند.

- دانشجویان اخراجی به هیچ عنوان مجاز به ادامه تحصیل تا پایان خدمت سربازی و یا اخذ معافیت دائم نمی باشند.(بجز افرادی که قبل از ورود به سن مشمولیت اخراج شده اند).

- دارندگان گواهی موقت پزشکی صرفاً با مجوز وظیفه عمومی مجاز به ثبت نام و شروع به تحصیل می‌باشند.

- دانشجویان انصرافی از واحد تهران غرب که تقاضای بازگشت به تحصیل داشته باشند بشرط عدم اعزام به خدمت، عدم انصراف در سنوات ارفاقی و عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف می توانند با ارائه موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه، تقاضای بازگشت به تحصیل از وظیفه عمومی نمایند.

 

 

هشت تذکر مهم نظام وظیفه جهت ثبت نام

1- مشمولان غایب مجازبه ادامه تحصیل نمی باشند و برای این دسته از مشمولان معافیت تحصیلی صادر نمی‌شود.
2- دانشجویان اخراجی و ترک تحصیل حق ادامه تحصیل تا پایان خدمت وظیفه عمومی یا اخذ معافیت دائم را ندارند . 

3- تحصیل هم زمان با انجام خدمت سربازی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مجاز نبوده و برای اینگونه  دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد.    

4- مشمولانی که در حین خدمت وظیفه عمومی می باشند مشروط بر اینکه بدون غیبت به خدمت اعزام شده باشند (بجز پذیرفته شدگان دوره کاردانی ) حتی اگر بیش از یکسال از فراغت از تحصیل آنان در مقطع قبلی سپری شده باشد، می‌توانند با دریافت فرم درخواست معافیت از خدمت ترخیص گردند. صدور مجوز تحصیل آنان دردانشگاه موکول به ترخیص از خدمت وظیفه و صدور مجوز یا معافیت تحصیلی این افراد توسط دفاتر پلیس 10 یا وظیفه عمومی ذیربط است.                  

5-شاغلین خدمت وظیفه عمومی که تا قبل ازشروع نیمسال دوم خدمت آنان بطورقطع به پایان می رسد، می توانند در دانشگاه ثبت نام نموده و نیمسال اول را از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.          

 6- فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی صرفاً مجاز به شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر بوده و شرایط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته بالاتر را نخواهند داشت مگر رشته‌هایی که با تایید وزارت علوم یا بهداشت فاقد مقطع ناپیوسته بالاتر باشند که در این صورت سنوات تحصیل طی شده مقطع قبلی در سنوات مقطع جدید لحاظ خواهد شد.

7- دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند،در طول دوره های تحصیلی (از دیپلم تا دکتری) فقط یکبار مجاز به انصراف در سنوات قانونی (سنوات اولیه تحصیل)بوده و حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ انصراف می توانند مجدداً شروع به تحصیل نمایند.تحصیل اینگونه دانشجویان در مقطع پایین‌تر نیز منعی نخواهد داشت.                                                   

   تذکر: ملاک یکبار انصراف از تاریخ 1390/08/22 به بعد بوده و افرادی که قبل از این تاریخ انصراف داده باشند جزء یکبار انصراف آنان محسوب نخواهد شد.     

8- در صورتی که دانشجو قبل از ثبت نام در دانشگاه، در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار داشته‌ باشد،ادامه‌ رسیدگی به درخواست پزشکی وی بلامانع است.