دستورالعمل تخفیف دانشجویی

تعداد بازدید:۴۳۶۳

مدارک و مستندات لازم جهت درخواست تخفیف شهریه

فرم جدید درخواست تخفیف شهریه را از وب سایت واحد تهران غرب ç معاونت دانشجویی ç بخشنامه ها و فرم ها دریافت، تکمیل و با توجه به شرایط ذیل، مدارک لازم را به کارشناس دانشجویی مستقر در دانشکده خود تحویل نمایند.

 • تخفیف دو یا چند دانشجویی :                
  • کپی شناسنامه دانشجو و تمام افرادی که به واسطه مدارک آنها، درخواست تخفیف شده است.
  • گواهی اشتغال به تحصیل مهر شده ی دانشجوی دوم و یا سوم خانواده مبنی بر ثبت نام در آن نیمسال تحصیلی در یکی دیگر از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی جهت ارائه به واحد تهران غرب.             
  • در صورتی که هر دو و یا سه دانشجو در واحد تهران غرب مشغول به تحصیل باشند، نیازی به گواهی اشتغال به تحصیل نمی باشد و انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال جاری کافی است، لذا می بایست برای هریک از آنها فرم و مدارک تخفیف جداگانه ای تکمیل شود.
 • تخفیف دانشجویان ایثارگر و جانباز کمتر از 25% :
  • کپی شناسنامه دانشجو و افرادی که به واسطه مدارک آنها درخواست تخفیف شده است.
  • کپی کارت جانبازی،  ایثارگری  و یا معرفی نامه(نسخه اصلی) از نهادهای مربوطه.
 • تخفیف دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد :
  • کپی شناسنامه دانشجو و افرادی که به واسطه مدارک آنها درخواست تخفیف شده است.
  • ارائه معرفی نامه معتبر از کمیته امداد.
 • تخفیف بیماران خاص :
  • کپی شناسنامه دانشجو
  • دانشجویانی که دارای بیماری خاص(دیابت نوع اول، سرطان، ام اس و...) هستند می بایست مدارک و گواهی معتبر از    سازمان ها و انجمن های مرتبط ارائه دهند.
 • تخفیف خانواده کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی :
  • کپی شناسنامه دانشجو و افرادی که به واسطه مدارک آنها درخواست تخفیف شده است.
  • ارائه معرفی نامه  و حکم کارگزینی عضو هیات علمی  و یا حکم کارگزینی کارکنان  
 • تخفیف دانشجویان کم درآمد :
  • کپی شناسنامه دانشجو و افرادی که به واسطه مدارک آنها درخواست تخفیف شده است.
  • ارائه مستندات، مبنی بر عدم تمکن مالی.

 

توجه

 • جهت رفاه حال دانشجویان، کلیه مدارک و مستندات و درخواست ها فقط از طریق دانشکده قابل دریافت می باشد ، لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری به ساختمان ستادی دانشگاه خودداری فرمایید.
 • به دانشجویانی که در نیمسال جاری انتخاب واحد ننموده اند ، هیچ گونه تخفیفی تعلق نخواهد گرفت.
 • به دانشجویان میهمان تخفیف تعلق نمی گیرد.
 • به دانشجویانی که برادر و یا خواهر آنها در دانشگاهی به غیر از دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند ، تخفیف شهریه تعلق نخواهد گرفت.
 • به دانشجویانی که در ترم قبل از درخواست خود مشروط شده اند ، تخفیف تعلق نخواهد گرفت.
 • تمدید پایان نامه مشمول ماده های تخفیفی نمی گردد.

اموردانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب