معاون دانشجویی و فرهنگی

تعداد بازدید:۴۴۴۳

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی
جناب آقای دکتر سید حسین پیشگر

مسئول دفتر : آقای فراهانی

تلفن مستقیم :  22350702

تلفن سانترال : 22350092-22350091 داخلی 220