درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول ( فاقد کارت پایان خدمت)

فرم درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول ( فاقد کارت پایان خدمت)
 • راهنمای درخواست غیر حضوری خروج از کشور دانشجویان مشمول:
  دانشجویان مشمول گرامی جهت تایید درخواست خروج از کشور بدون حضور در دانشگاه بدلیل شرایط کنونی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ابتدا در سایت https://services.epolice.ir درخواست خود را ثبت و سپس فرم زیر رانیز تکمیل نمایند.
  * فیش پرداختی مبلغ 100000ریال به شماره حساب سیبا 0104460446004 را نیز آپلود نمایید.فیش واریزی را نگهداری و پس از اتمام تعطیلات به دانشگاه تحویل نمایید.
  * ضمنا بدهی شهریه هم می بایست صفر باشد.
  0
 • 1
 • نام*نام
  2
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی
  3
 • کد ملی*
  4
 • شماره دانشجویی*
  5
 • شماره تلفن همراه*ضروری
  6
 • آپلود فیش 10 هزار تومانی واریزی* آپلود
   7