نظرسنجی

نظر سنجی خدمات دانشجویی
 • 0
 • دانشجوی گرامی؛ به منظور امکان مشارکت شما عزیزان در راستای بهبود خدمات دانشجویی قابل ارائه در سلف سرویس، بوفه های دانشجویی وانتشارات، فرم نظر سنجی ذیل در اختیارتان قرار گرفته است.شما می توانید از طریق تکمیل و ثبت فرم با ما در ارتباط باشید. * در صورت تمایل و ثبت مشخصات، اطلاعات شما محفوظ خواهد ماند.
  1
 • نام دانشکده*دانشکده مورد نظر را انتخاب کنید
  2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی*
  4
 • تلفن*شماره تلفن همراه
  5
 • ایمیل*جهت اعلام نتیجه بررسی درخواست شما
  6
 • غذای سلف سرویس*امتیاز دهید
  7
 • *مزایا و معایب سلف سرویس ( کیفیت غذای دانشجویی، نحوه توزیع، نحوه ی رزرو و ... )
  8
 • بوفه های دانشجویی*امتیازدهید
  9
 • *مزایا و معایب بوفه های دانشجویی ( کیفیت، بهداشت و ... )
  10
 • انتشارات*امتیاز دهید
  11
 • *مزایا و معایب خدمات انتشارات ( کیفیت، نوع و ...)
  12
 • ارائه پیشنهادات*
  13