مسابقه کتابخوانی بندی از بندگی

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در نظر دارد به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از برکات این ماه مبارک، مسابقه کتابخوانی به صورت هفتگی برگزار نماید. برای این منظور در دو هفته اول این ماه پر برکت، کتاب رمضان با قرآن و در دو هفته دوم کتاب زندگی مهدوی به منظور مطالعه و شرکت در مسابقه در نظر گرفته شده است. 

- دانلود کتاب رمضان با قرآن

- دانلود کتاب زندگی مهدوی در سایه دعای عهد 

برنامه مسابقه
هفته اول 
صفحه ۱ تا ۶۳ کتاب رمضان با قرآن > زمان شرکت از ۶ اردیبهشت تا ۱۲ اردیبهشت 
زمان قرعه کشی روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ به صورت زنده در صفحه اینستاگرام واحد به آدرس wtiau.official
لینک سوالات مسابقه هفته اول 

پاسخ سوالات هفته اول 

اسامی برندگان

 

هفته دوم
صفحه ۶۴ تا ۱۲۰ کتاب رمضان با قرآن > زمان شرکت از ۱۳ اردیبهشت تا ۱۹ اردیبهشت 
زمان قرعه کشی روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ به صورت زنده در صفحه اینستاگرام واحد به آدرس wtiau.official
لینک سوالات مسابقه هفته دوم

پاسخ سوالات هفته دوم

اسامی برندگان

 

هفته سوم
صفحه ۱ تا ۸۹ کتاب زندگی مهدوی در سایه دعای عهد > زمان شرکت از ۲۰ اردیبهشت تا ۲۶ اردیبهشت 
زمان قرعه کشی روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ به صورت زنده در صفحه اینستاگرام واحد به آدرس wtiau.official  
لینک سوالات مسابقه هفته سوم

پاسخ سوالات هفته سوم

اسامی برندگان

 

هفته چهارم
صفحه ۹۰ تا ۱۷۶ کتاب زندگی مهدوی در سایه دعای عهد > زمان شرکت از ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد 
زمان قرعه کشی روز شنبه ۳ خرداد ساعت ۱۲:۳۰ به صورت زنده در صفحه اینستاگرام واحد به آدرس wtiau.official
لینک سوالات مسابقه هفته چهارم

پاسخ سوالات هفته چهارم

اسامی برندگان

 

قرعه کشی نهایی بین افرادی که در هر چهار هفته شرکت نمایند و به بیشترین سوالات پاسخ درست دهند، در اولین روز کاری بعد از عید سعید فطر ساعت ۱۲:۳۰ به صورت زنده در صفحه اینستاگرام واحد به آدرس wtiau.official انجام خواهد شد.