نکات روانشناسی

 

طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به قرار زیر است :

1 - انتقاد، شکایت و محکوم نکنید.

2 - صادق باشید.

3 - در دیگران انگیزه ایجاد کنید.

4 - ذاتاً به دیگران علاقه مند باشید.

5 - همیشه حتی در هنگام مشکلات و سختی ها خنده رو باشید.

6 - به یاد داشته باشید که نام هر فردی زیباترین و مهمترین کلمه است.

7 - شنونده خوبی باشید . دیگران را تشویق کنید در مورد خود صحبت کنند.

8 - بر اساس علایق دیگران صحبت کنید.

9 - طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

 10 - بهترین راه موفقیت در بحث، اجتناب از آن است.

11 - به « نظر » دیگران احترام بگذارید. هرگز نگویید « اشتباه می کنید »

12 - اگر اشتباه کردید، سریع و صادقانه آن را بپذیرید.

13 - دوستانه صحبت کنید.

 14 - طوری صحبت کنید که طرف مقابل همیشه در پاسخ تان « بله » بگوید.

 15 - اجازه دهید طرف مقابل بیشتر صحبت کند.

16 - اجازه دهید طرف مقابل احساس کند از شما برتر است.

17 - صادقانه همه چیز را از نگاه طرف مقابل ببینید.

18 - با عقاید و آرزوهای مثبت و سازنده دیگران همراه شوید.

19 - با افراد مثبت و انگیزه دهنده دوست باشید.

20 - عقایدتان را به دیگران تحمیل نکنید.

21 - خود را با علائم غیر کلامی طرف مقابل هماهنگ کنید.

 22 - صادقانه از دیگران تعریف کنید.

 23 - اشتباهات دیگران را غیر مستقیم تذکر دهید.

24 - قبل از انتقاد از دیگران در مورد اشتباهاتتان صحبت کنید.

25 - به جای دستور صریح، سؤال کنید.

 26 - در دیگران احساس امنیت ایجاد کنید.

 27 - هر پیشرفت جزیی و هر نکته مثبتی را تحسین کنید.

28 - مشوق باشید و بکوشید اشتباه دیگران را آسان و قابل اصلاح نشان دهید.

 29 - بگذارید افراد از انجام پیشنهادات شما خوشحال شوند.

30 - اگر برای کسی کاری انجام می دهید، انتظار جبران نداشته باشید.

 

دریافت بروشور اضطراب امتحان