معاون دانشجویی

سرپرست معاونت دانشجوئی و فرهنگی :  جناب آقای دکتر سیدحسین پیشگر

 مسئول دفتر معاون دانشجوئی و فرهنگی :  خانم عباسی نظری - تلفن مستقیم 22350702  

تلفن های سانترال :  22350092-22350091-22350090   - داخلی 220