مدیریت و کارکنان

معاون دانشجوئی و فرهنگی :  جناب آقای دکتر منوچهر امیرفیروزکوهی

تلفن های سانترال : 26602650 - 26602651 - 26602647 - 26640501 

 مسئول دفتر معاون دانشجوئی و فرهنگی :  خانم عباسی نظری  - داخلی 243

 

مدیر دانشجویی : خانم مهدی نژاد  - داخلی 251

نقل و انتقالات و کمیته انضباطی : خانم نظرلو  - داخلی 252 

مشمولین و خروج از کشور : آقای فراهانی - داخلی 237

تغذیه و کارت دانشجویی : خانم تاجیک -  داخلی 237

 

سرپرست دفتر فرهنگ : آقای کاظمی - داخلی 239

کارشناس فرهنگی : آقای ناظریان - داخلی 226

کارشناس فرهنگی : خانم رنجبران - داخلی 226

خط مستقیم :22642449

 

فارغ التحصیلان 

مسئول امور فارغ التحصیلان : خانم بروجردی - داخلی 275

کارشناس امور فارغ التحصیلی : خانم افشار - داخلی 275

کارشناس امور فارغ التحصیلی : خانم حیدرنیا - داخلی 275