مدیریت و کارکنان

سرپرست معاونت دانشجوئی و فرهنگی :  جناب آقای دکتر سید حسین پیشگر

 مسئول دفتر معاون دانشجوئی و فرهنگی :  خانم عباسی نظری - تلفن مستقیم 22350702  - داخلی 220

تلفن های سانترال :  22350092-22350091-22350090

مدیر دانشجویی : خانم مهدی نژاد  - داخلی 221

نقل و انتقالات و کمیته انضباطی : خانم نظرلو  - داخلی 225 

مشمولین و خروج از کشور : آقای فراهانی - داخلی 223

تغذیه و کارت دانشجویی : خانم تاجیک -  داخلی 226

تخفیفات دانشجویی : خانم رضایی داخلی 227

 

مدیرامورفرهنگی و اجتماعی : آقای کاظمی - داخلی 249 - خط مستقیم 26350914

کارشناس فرهنگی برادران : آقای ناظریان - داخلی 201

کارشناس فرهنگی خواهران : خانم رنجبران - داخلی 202